March 1, 2024, 5:39 pm
Home Misiune , viziune

 

 


Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.

Învăţământul trebuie canalizat spre obţinerea de rezultate competitive la nivelul masei de elevi.

Trebuie asigurată calitatea predării şi învăţării în acord cu standardele timpului nostru .

Învăţământul trebuie să determine schimbări pozitive la nivelul comportamentului individual şi social.

Ne propunem sa fim una dintre scolile foarte bune din judetul Neamt apreciata de elevi, parinti si comunitatea locala, prin:

1. Construirea si promovarea imaginii scolii in contextul climatului de descentralizare si autonomie institutionala.

2.Reconsiderarea managementului la nivelul scolii in perspectiva egalizarii sanselor precum si imbunatatirea calitatii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor si indeplinirea lor.

3.Asigurarea pentru fiecare elev din scoala a accesului la calculator, navigare pe Internet.

4. Crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti elevii.

5. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat princonsultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară.

6. Încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă.

7. Prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare.
Misiunea Şcolii Gimnaziale „Ioan Grigore Teodorescu” este de a oferi educaţie de calitate, instruire performantă şi creativă, integrare prin respectarea egalităţii de şanse, promovare a tradiţiei, a legăturii cu comunitatea locală şi a dimensiunii europene.

Scoala noastra trebuie sa devina un centru de elita in privinta resurselor educationale si a serviciilor oferite comunitatii.

 

 

 

 

AN SCOLAR 2023 2024

COMUNICATE DE PRESA

REVISTA SCOLII

FORMATII ARTISTICE

VIZITATORI PE SITE

We have 10 guests online