March 1, 2024, 3:17 pm
Home Declaratia directorului privind politica in domeniul calitatii

DECLARATIA DIRECTORULUI PRIVIND POLITICA

ÎN DOMENIUL CALITATII SCOLII GIMNAZIALE

“IOAN GRIGORE TEODORESCU”

RUSENI

Scoala Gimnaziala “Ioan Grigore Teodorescu”Ruseni considera managementul calităţii activităţii sale didactice ca pe un proces menit să educe şi să formeze caracterele copiilor prin implicarea dimensiunilor sufleteşti profunde şi asimilarea propriilor noastre valori naţionale, a tezaurului culturii creştine - cultură profund umanistă,să instruiască in vederea atingerii cerinţelor impuse de aria curriculară pentru ciclurile de invăţămant corespunzătoare existente la nivel naţional.

În cadrul procesului de asigurare a calităţii, Scoala Gimnaziala “Ioan Grigore Teodorescu”Ruseni vizează în primul rând conţinutul, organizarea şi desfăşurarea procesului de invăţământ pe cele 3 cicluri (preşcolar, primar si gimnazial) dar şi calitatea celorlalte procese: conducere, asigurarea resurselor umane şi materiale, serviciile pentru personalul şcolii incluzând serviciile sociale pentru preşcolari şi elevi,relaţiile şcoală-familie-comunitate, marketingul şcolar şi însuşi managementul calităţii.

Scoala Gimnaziala “Ioan Grigore Teodorescu”Ruseni construieşte, implementează şi menţine un Sistem de Management al Calităţii care este în conformitate cu SR EN ISO 9001, cu cerinţele naţionale şi internaţionale privind asigurarea calităţii educaţiei şi care este descris în Manualul Calităţii.

Punctul forte al instituţiei noastre în domeniul calităţii îl constituie preocuparea continuă pentru îmbunătăţirea organizării şi executării activităţilor într-o abordare procesuală cu intrări, ieşiri şi feed-back-uri, în special pe direcţiile prioritare: învăţământ, instruire, formarea caracterelor.

Scoala Gimnaziala “Ioan Grigore Teodorescu”Ruseni îşi consideră angajaţii ca beneficiari interni ai activităţii pe care o desfăşoară şi este preocupată de satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor acestora şi de crearea unui climat, în care fiecare să se poată dezvolta la cele mai înalte standarde de performanţă conform aspiraţiilor proprii.

Scoala Gimnaziala “Ioan Grigore Teodorescu”Ruseni îşi considera preşcolarii, şcolarii şi părinţii acestora ca pe beneficiari interni şi deopotrivă externi şi urmăreşte cu mare interes să le satisfacă cerinţele şi aşteptările privind calitatea serviciilor educaţionale prin prisma specificului acestei instituţii,precum şi crearea unui climat propice furnizării acestor servicii.

Solicit comunităţii , personalului grădiniţei şi şcolii să se implice în menţinerea şi perfecţionarea Sistemului de Management al Calităţii, să cunoască şi să îndeplinească cerinţele precizate documente ale sistemului şi să acţioneze continuu pentru realizarea obiectivelor noastre în domeniul calităţii.


Directorul Scolii Gimnaziale “Ioan Grigore Teodorescu”Ruseni
PROF. CONSTANTIN CRISTINEL – VENIAMIN

 

AN SCOLAR 2023 2024

COMUNICATE DE PRESA

REVISTA SCOLII

FORMATII ARTISTICE

VIZITATORI PE SITE

We have 5 guests online